Cenik

A. Vzpostavitev storitve

Vzpostavitev storitve je enkraten strošek. Ob podpisu Dogovora se izstavi predračun. Ko je predračun poravnan izvajalec vzpostavi Storitev.

 • vzpostavitev storitve
 • 50,00 €
 • (enkraten strošek)

Vse cene so v EUR in brez DDV

 

B.1 Paket po porabi

Storitev Paket po porabi je brez naročnine. Zaračunavajo se le dejansko poslana SMS sporočila po mesečnem obračunu (prvi delovni dan v mesecu, za pretekli mesec) po veljavnem ceniku. Število SMS sporočil je seštevek vseh poslanih SMS sporočil. Evidenca poslanih SMS sporočil je razvidna v Aplikaciji. Valuta plačila je 8 dni.

 • od 10.001
  do 20.000
 • 0,055 €
 • 0,016 €
 • od 5.001
  do 10.000
 • 0,065 €
 • 0,017 €
 • od 0
  do 5.000
 • 0,075 €
 • 0,18 €
 • od 50.001
  naprej
 • 0,049 €
 • 0,0149 €
 • od 20.001
  do 50.000
 • 0,051 €
 • 0,155 €
 • cena/SMS
  prejemnik v Sloveniji
 • cena/SMS
  prejemnik v tujini

Vse cene so v EUR in brez DDV

 Primer obračuna: poslanih 16.000 SMS sporočil: prvih 5.000 SMS sporočil se obračuna po ceni 0,075 EUR, naslednjih 5.000 po ceni 0,065 EUR, ostalih 6.000 pa po ceni 0,055 EUR.

Za naročilo storitve nas kontaktirajte na: podpora@arctur.si

 

B.2 Paket zakup SMS sporočil

Storitev Paket zakup SMS sporočil zajema 250, 500 ali 1000 SMS sporočil, ki jih lahko porabite poljubno v roku enega (1) leta od datuma nakupa. Po porabi zakupljenih SMS sporočil lahko zakupite nov paket.

Ob spletnem nakupu na e-mail prejmete predračun. Ko je predračun poravnan Izvajalec Naročniku v Aplikaciji doda zakupljena SMS sporočila.

Zakupljena SMS sporočila se lahko porabijo za prejemnike v Sloveniji. Sporočila, ki bodo poslana prejemniku v tujino se obračunajo ločeno, skladno s cenikom in pogoji B.1.

 

 • Paket 250
  SMS sporočil
 • 18,75 € 
 • Paket 500
  SMS sporočil
 • 37,50 €
 • Paket 1000
  SMS sporočil
 • 75,00 €

Vse cene so v EUR in brez DDV

gumb

 

C. Vzpostavitev storitve »Ime pošiljatelja po izbiri kupca«

Ime pošiljatelja po izbiri kupca se prikaže namesto splošnega izpisa »SpletniSMS«. Omogoča prikaz naziva pošiljatelja poslanega sporočila končnemu Uporabniku v obliki alfa numeričnih znakov (npr. Podjetje). Zakupite lahko ime z dolžino do 11 alfa numeričnih znakov. Ime pošiljatelja se vzpostavi po plačilu predračuna.

 • vzpostavitev storitve
 • 140,00 €
 • (enkraten strošek)

Vse cene so v EUR in brez DDV

 

Splošni pogoji

 Splosni_pogoji.pdf