Cenik

A. Vzpostavitev storitve

Vzpostavitev storitve je enkraten strošek. Ob podpisu Dogovora se izstavi predračun. Ko je predračun poravnan izvajalec vzpostavi Storitev.

 • vzpostavitev storitve
 • 50,00 €
 • (enkraten strošek)

 

B.1 Paket po porabi

Storitev Paket po porabi je brez naročnine. Zaračunavajo se le dejansko poslana SMS sporočila po mesečnem obračunu (prvi delovni dan v mesecu, za pretekli mesec) po veljavnem ceniku. Število SMS sporočil je seštevek vseh poslanih SMS sporočil. Evidenca poslanih SMS sporočil je razvidna v Aplikaciji. Valuta plačila je 8 dni.

 • od 10.001
  do 20.000
 • 0,025 €
 • 0,080 €
 • od 5.001
  do 10.000
 • 0,035 €
 • 0,090 €
 • od 0
  do 5.000
 • 0,045 €
 • 0,10 €
 • od 50.001
  naprej
 • 0,019 €
 • 0,069 €
 • od 20.001
  do 50.000
 • 0,021 €
 • 0,075 €
 • cena/SMS
  prejemnik v Sloveniji
 • cena/SMS
  prejemnik v tujini

 Primer obračuna: poslanih 16.000 SMS sporočil: prvih 5.000 SMS sporočil se obračuna po ceni 0,045 EUR, naslednjih 5.000 po ceni 0,035 EUR, ostalih 6.000 pa po ceni 0,025 EUR.

Za naročilo storitve nas kontaktirajte na: podpora@arctur.si

 

B.2 Paket zakup SMS sporočil

Storitev Paket zakup SMS sporočil zajema 250, 500 ali 1000 SMS sporočil, ki jih lahko porabite poljubno v roku enega (1) leta od datuma nakupa. Po porabi zakupljenih SMS sporočil lahko zakupite nov paket.

Ob spletnem nakupu na e-mail prejmete predračun. Ko je predračun poravnan Izvajalec Naročniku v Aplikaciji doda zakupljena SMS sporočila.

Zakupljena SMS sporočila se lahko porabijo za prejemnike v Sloveniji. Sporočila, ki bodo poslana prejemniku v tujino se obračunajo ločeno, skladno s cenikom in pogoji B.1.

 

 • Paket 250
  SMS sporočil
 • 11,25 € 
 • Paket 500
  SMS sporočil
 • 22,50 €
 • Paket 1000
  SMS sporočil
 • 45,00 €

gumb

 

C. Vzpostavitev storitve »Ime pošiljatelja po izbiri kupca«

Ime pošiljatelja po izbiri kupca se prikaže namesto splošnega izpisa »SpletniSMS«. Omogoča prikaz naziva pošiljatelja poslanega sporočila končnemu Uporabniku v obliki alfa numeričnih znakov (npr. Podjetje). Zakupite lahko ime z dolžino do 11 alfa numeričnih znakov. Ime pošiljatelja se vzpostavi po plačilu predračuna.

 • vzpostavitev storitve
 • 140,00 €
 • (enkraten strošek)

 

Splošni pogoji

 Splosni_pogoji.pdf