Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 26.4.2013
Naročnik: Arctur d.o.o.
Priprava gradiva: Arctur d.o.o.
 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: Tiva Turk
Grafična podoba: Tiva Turk
Programiranje: Marjan Štekar, Tiva Turk, Miha Hočevar, Damjan Mozetič
Uporabniška podpora: Tiva Turk
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

ADSv4 je blagovna znamka podjetja Arctur d.o.o.
SpletniSMS
je blagovna znamka podjetja Arctur d.o.o.

Arctur

 

 

ADS4 je urejevalnik spletnih vsebin  več na: web.arctur.si

4PM je poslovni informacijski sistem za vodenje projektov in skupinsko delo več na: www.4pm.si

SPLETNI SMS je zmogljiv sistem za spletno pošiljanje SMS sporočil več na: www.spletnisms.si.